Pogoda w innych stolicach Europy: Berlin | Budapeszt | Londyn | Madryt | Paryż | Praga | Rzym | Warszawa

Pogoda klimat i temperatura w Poznaniu

Pogoda klimat i temperatura w Poznaniu

Poznań leży w strefie klimatu umiarkowanego w obszarze przejściowym od klimatu morskiego do klimatu kontynentalnego. Mimo pewnej przewagi wpływów atlantyckich nad masami powietrza kontynentalnego, cechą poznańskiego klimatu są częste zmiany pogody, która zależy od rodzaju napływającego powietrza.

Poznań | Malownicze kamienice
Poznań | Malownicze kamienice (by tiseb)

W Poznaniu – jak w całej Wielkopolsce – występują cztery rodzaje mas powietrza:
•    polarnomorskie
•    arktyczne
•    polarno kontynentalne
•    zwrotnikowe

Częstość ich pojawiania się jest nierównomierna. Wilgotne powietrze polarnomorskie znad Atlantyku, napływające z zachodu i południowego zachodu, kształtuje pogodę w Poznaniu prawie przez trzy czwarte roku. Natężenie tej cyrkulacji powietrza jest największe latem (ponad 80%) oraz jesienią (ok. 80%). Latem powietrze polarnomorskie powoduje ochłodzenie, zachmurzenie i opady. Zimą natomiast niesie ze sobą ocieplenie, opady śniegu, zamglenia i odwilże. Masy suchego powietrza polarno kontynentalnego powodują pogodę słoneczną i upalną latem, oraz mroźną w okresie zimy. Powietrze arktyczne powoduje spadki temperatur, a zwrotnikowe - upały w lecie i nagłe ocieplenia zimą. Masy zwrotnikowe oraz polarno kontynentalne nie mają większego wpływu na klimat o pogodę Poznania.
Opady atmosferyczne

Poznań | Lato na poznańskiej starówce
Poznań | Lato na poznańskiej starówce (by tiseb)

Podczas gdy w Polsce średnia roczna suma opadów wynosi ok. 700 mm, to w Poznaniu tylko 507 mm. Największa ilość deszczu spada tutaj w lipcu (76 mm) oraz w czerwcu i sierpniu (ok. 60 mm). Opady śniegu w okresie zimy są bardzo skąpe. W styczniu suma opadów sięga 29 mm, a w lutym zaledwie 22 mm. Ilość dni z pokrywą śnieżną wynosi dla Poznania ok. 50, ale zdarzają się odstępstwa od tej średniej: czasem śnieg utrzymuje się bardzo krótko, a w niektóre zimy potrafi przeleżeć ponad 100 dni.
Temperatura powietrza

Ten czynnik w znacznym stopniu decyduje o klimacie Poznania. Średnia temperatura roczna wynosi tutaj 8,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18,2°C). Średnia temperatura czerwca, to 16,4°C, a sierpnia 17,8°C.

Średnie temperatury powietrza w poszczególnych porach roku kształtują się w Poznaniu następująco;
o    wiosna:  +8,2°C
o    lato:       +17,4°C
o    jesień:   +8,2°C
o    zima:    +0,6°C